سبد خرید 0
0

منظور از منوی باز چیست؟

با خرید هر بن تا سقف اعلام شده در عنوان پیشنهاد مورد نظر میتوانید از منوی مشخص شده سفارش دهید و در صورتیکه سفارش شما بیش از مبلغ بن باشد ما به تفاوت را در رستوران پرداخت میکنید.

به طور مثال در صورتیکه بنی به مبلغ 12000 تومان را از سایت خریداری کنیدو سفارش شما 15000 تومان باشد، می بایست علاوه بر ارائه بن 3000 تومان به صندوق رستوران پرداخت کنید. توجه داشته باشید که شما بن ها را با تخفیف از سایت خریداری میکنید و نرخ غذاها در رستوران مطابق منوی رستوران محاسبه می شود